Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි:  මුල්පිටුව පුවත් නිවේදනය : 2019 අප්‍රේල් 22 සිට මැයි 03 දක්වා ලේඛන පරිශීලනය සීමා කිරීම

නිවේදනය : 2019 අප්‍රේල් 22 සිට මැයි 03 දක්වා ලේඛන පරිශීලනය සීමා කිරීම

කොළඹ 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවතේ, අංක 07 දරන ස්ථානයේ පිහිටි ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය 2019.04.06 දින සිට 2019.04.15 දින දක්වා වසා තබා අපගේ වටිනා ලේඛන එකතූන් ධූමායනය කරන ලදී. ලේඛනවල දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂාව තහවුරු කරන උසස් පද්ධතීන් කෝෂ්ඨාගාරවල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පැරණි ගොඩනැඟිල්ලේ සිට නව ගොඩනැඟිල්ලේ කෝෂ්ඨාගාරවලට ලේඛන මාරු කිරීමට ද ඉදිරි දිනවලදී නියමිතයි. එබැවින්, 2019.04.22 සිට 2019.05.03 දක්වා එම දින ඇතුළත්ව පර්යේෂකයන්ට කෝෂ්ඨාගාරවල තැන්පත් ලේඛන පරිශීලනය කිරීමට ලබා දිය නොහැකි බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

 

ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් ද?

පර්යේෂණ කාමරය: මෙම කාලය තුළදී ඔබට පර්යේෂණ කාමරයේ තැන්පත් සුචි සහ ලේඛන, සූක්ෂම ඡායාපට, සිතියම් සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ලේඛන පරිශීලනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ. අපගේ පුස්තකාලයෙන් පොත් නිකුත් කිරීම ද මෙම කාලය තුළ දී සිදු නොකෙරේ. 2019.05.06 දින සිට කෝෂ්ඨාගාරවලින් සාමාන්‍ය පරිදි ලේඛන මහජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

මහජන සම්බන්ධතා අංශය: මහජන සම්බන්ධතා අංශයෙන් උද්ධෘත සහ සහතික කළ පිටපත් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ද සති තුනක් දක්වා ප්‍රමාද විය හැකි බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. ඔබගේ අයදුම්පත වෙත හැකි ඉක්මනින් අවධානය යොමු කිරීම සඳහා උද්ධෘත සහ සහතික කළ පිටපත් ඉල්ලුම් කරන මහජනයාට අදාළ සියලුම ලියකියවිලි නිවැරදිව සහ කල් ඇතුව මහජන සම්බන්ධතා අංශයේ නිලධාරීන් වෙත ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව උපදෙස් දෙමි.

වැඩි විස්තර: මෙම සීමිත ප්‍රවේශ කාලය පිළිබඳව ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් පහත සඳහන් නිලධාරීන් සමඟ අපගේ පොදු දුරකථන අංක +94 (0)11 2696917 සහ +94 (0)11 2694523 මඟින් සම්බන්ධ විය හැකිය.

 

  • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රා.ඉ.) චමිලා ප්‍රියංගනී මිය
  • සහකාර ලේඛනාරක්ෂක දිලිනි ලියනගේ මිය (මහජන සම්බන්ධතා අංශය)
  • සහකාර ලේඛනාරක්ෂක සුමනා අමරසිංහ මිය (පර්යේෂණ කාමරය)
  • සහකාර ලේඛනාරක්ෂක ශිරාණි පටබැඳි මිය

 

මෙම කාලය තුළ දී අංක 4/6, හේමමාලි මාවත, මහනුවර පිහිටි අපගේ ශාඛා කාර්යාලය (දුරකථන අංක +94 (0)81 2223729) සාමාන්‍ය පරිදි මහජනතාව වෙත විවෘතව පවතිනු ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව බලවත් කණගාටුව පළ කරන අතර, වටිනා ජාතික ලේඛන සුරැකීම සඳහා මෙම පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඔබ අවබෝධ කර ගනු ඇතැයි අපි උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙමු.

 

ජාතික ලේඛනාගාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අංක 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07.

ඊ-මේල් - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 අප්‍රේල් 23 වෙනි අඟහරුවාදා, 04:17  

සොයන්න

ලියාපදිංචි පොත්, සඟරා, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

ලේඛනාගාරය භාරයේ පවතින ලේඛන

ජාතික ලේඛනාගාරය භාරයේ පවත්නා ඇතැම් වාර්තා කාණ්ඩ ගැන අගනා විස්තරයක් මෙහි දැක්වේ.

අළුත්ම ඡායාරූප එකතුව

අප‍ගේ අළුත්ම ඡායාරූප බලන්න.

තෝම්බු දර්ශකය

පෘතුගීසීන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද, "සිංහල රජවරුන්ගේ ලේකම් මිටි" පදනම් කරගත්, ලියාපදිංචි ලේඛන හෙවත් තෝම්බු.

ඔබගේ අදහස් දක්වන්න

ඔබගේ පැමිණිලි ඇතොත් අදම ඉදිරිපත් කරන්න.

ප්‍රකාශන

ප්‍රකාශනවල අළුත්ම මිල ගණන් දැනගැනීම සඳහා

කතුහිමිකම © 2019 ජාතික ලේඛනාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
යාවත්කාලීනය : 23-04-2019.