Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි:  මුල්පිටුව පුවත් තාවකාලිකව වසා තැබීමේ නිවේදනය - 06 –13 අප්‍රේල් 2019

තාවකාලිකව වසා තැබීමේ නිවේදනය - 06 –13 අප්‍රේල් 2019

 

කොළඹ 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවතේ (රීඩ් මාවත), අංක 07 දරන ස්ථානයේ පිහිටි ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය 2019 වර්ෂයේ අප්‍රේල්‍ 06 දින සිට 13 දින දක්වා එම දින ඇතුළත්ව වසා තැබීමට නියමිතය. අප්‍රේල් මස 15 දින සිට නැවත ලේඛනාගාරය විවෘත කිරීමට නියමිත වුව ද, පර්යේෂණ කාමරයට පැමිණෙන පරිශීලකයන් සඳහා 2019 මැයි 06 දින දක්වා කෝෂ්ඨාගාරවලින් ලේඛන නිකුත් කිරීමට අවස්ථාව නොලැබේ. මහජන සම්බන්ධතා අංශයෙන් උද්ධෘත සහ සහතික කළ පිටපත් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ද සති හතරක් දක්වා ප්‍රමාද විය හැකි බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

ජාතික ලේඛනාගාරය වසා දමනුයේ ඇයි?

ලේඛනාගාරය වසා තබන කාලය තුළ වටිනා ලේඛන එකතූන් සහිත කෝෂ්ඨාගාර ධූමායනය කරනු ලබයි. මෙම වසා දැමීම සතියක කාලයක් සඳහා වනු ඇත. ලේඛනවල දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂාව තහවුරු කරන උසස් පද්ධතීන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා නව කෝෂ්ඨාගාර වෙත ලේඛන මාරු කරනු ලබන කාලය තුළදී ද ලේඛන පරිශීලනය සීමා කිරීමට සිදු වනු ඇත. ලේඛන මාරු කරන කාලය තුළ කෝෂ්ඨාගාරවලින් ලේඛන නිකුත් කරනු නොලැබේ.

ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් ද?

පර්යේෂණ කාමරය: වසා තැබීමට නියමිත කාලයට පෙර හැකි තරම් දුරට ඔබගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගන්නා ලෙස කාරුණිකව උපදෙස් දෙමි. ඔබට කෝෂ්ඨාගාර වෙතින් ලේඛන ලබා ගත නොහැකි කාලය තුළදී ලේඛන හයක් දක්වා පර්යේෂණ කාමරය තුළ වෙන් කර තබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබේ.

මහජන සම්බන්ධතා අංශය: උධෘත සහ සහතික කළ පිටපත් ඉල්ලුම් කරන මහජනයා, ලේඛනාගාරය වසා දැමීමේ කාලයට සහ ලේඛනවලට ප්‍රවේශවීම සීමා කරනු ලබන කාලයට පෙර, අදාළ සියලුම ලියකියවිලි කල් ඇතුව මහජන සම්බන්ධතා අංශයේ නිලධාරීන් වෙත ලබා දෙන ලෙස උපදෙස් දෙමි. අපි ඔබගේ අයදුම්පත වෙත හැකි ඉක්මනින් අවධානය යොමු කරන්නෙමු.

වැඩි විස්තර: මෙම වසා දැමීම සහ සීමිත ප්‍රවේශ කාලය පිළිබඳව ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රා.ඉ.) චමිලා ප්‍රියංගනී මිය (0112688755 / 0714449586) හෝ සහකාර ලේඛනාරක්ෂක ශිරාණි පටබැඳි මිය (0112688757 / 075 2214528) සමඟ සම්බන්ධ වන්න. මහජන සම්බන්ධතා අංශය භාර නිලධාරි වන සහකාර ලේඛනාරක්ෂක දිලිනි ලියනගේ මිය සහ පර්යේෂණ කාමරය භාර නිලධාරි වන සහකාර ලේඛනාරක්ෂක සුමනා අමරසිංහ මිය සමඟ අපගේ පොදු දුරකථන අංක 011 2696917 සහ 011 2694523 මඟින් සම්බන්ධ විය හැකිය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව බලවත් කණගාටුව පළ කරන අතර, වටිනා ජාතික ලේඛන සුරැකීම සඳහා මෙම පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඔබ අවබෝධ කර ගනු ඇතැයි අපි උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙමු. මෙම කාලය තුළදී අංක 4/6, හේමමාලි මාවත, මහනුවර පිහිටි අපගේ මහනුවර ශාඛා කාර්යාලය සාමාන්‍ය පරිදි විවෘතව තබනු ඇත.

ජාතික ලේඛනාගාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අංක 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 මාර්තු 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:32  

සොයන්න

ලියාපදිංචි පොත්, සඟරා, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

ලේඛනාගාරය භාරයේ පවතින ලේඛන

ජාතික ලේඛනාගාරය භාරයේ පවත්නා ඇතැම් වාර්තා කාණ්ඩ ගැන අගනා විස්තරයක් මෙහි දැක්වේ.

අළුත්ම ඡායාරූප එකතුව

අප‍ගේ අළුත්ම ඡායාරූප බලන්න.

තෝම්බු දර්ශකය

පෘතුගීසීන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද, "සිංහල රජවරුන්ගේ ලේකම් මිටි" පදනම් කරගත්, ලියාපදිංචි ලේඛන හෙවත් තෝම්බු.

ඔබගේ අදහස් දක්වන්න

ඔබගේ පැමිණිලි ඇතොත් අදම ඉදිරිපත් කරන්න.

ප්‍රකාශන

ප්‍රකාශනවල අළුත්ම මිල ගණන් දැනගැනීම සඳහා

කතුහිමිකම © 2019 ජාතික ලේඛනාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
යාවත්කාලීනය : 14-03-2019.